junior_buffett

September 13, 2021, 10:19 am

  • Krishna

    Sir Chcl 690 ko buy ho Yo sell garer kun ma entery garda ramro hola, ma naya ho sir, plz sir

    952 days ago
  • Yadav Khatri

    Yo hydro ma ta kahile ni charm na ghatne bhayo ki k ho .. sadhai k k news aaucha tara khai yehi badhi ra huncha

    951 days ago